אסף ספקוטי | יועץ

הצטרף לרותם אסטרטגיה בשנת 2016.
3 שנים ניסיון במחקר כלכלי ואסטרטגי.
B.A. בהצטיינות, בכלכלה ויחסים בין-לאומיים,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Skip to content