יאנה ברנשטיין | מנהלת

הצטרפה לרותם אסטרטגיה בשנת 2009.
12 שנות ניסיון בייעוץ ארגוני ואסטרטגי.
.M.B.A עם התמחות בהתנהגות ארגונית
מאוניברסיטת תל אביב.
.B.A בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, וקרימינולוגיה
מאוניברסיטת בר אילן.

תחומי התמחות:
פיתוח וליווי תהליכי תכנון ארוכי טווח במגזר הממשלתי, כולל פיתוח כלים ליישום תוכניות עבודה, עיצוב הערכות ארגונית
וליווי שינויים ארגוניים, תהליכי שיפור, ותהליכי בקרה ומדידה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Skip to content