יונתן גלעד | יועץ

הצטרף לרותם אסטרטגיה בשנת 2016.
B.A. בכלכלה והיסטוריה,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Skip to content