מיה אלמוג | אנליסטית

הצטרפה לרותם אסטרטגיה בשנת 2018.
B.A. בתכנית פכ”מ – פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Skip to content