נור קוסט | מידענית

הצטרפה לרותם אסטרטגיה בשנת 2018.

סטודנטית B.A  כלכלה ופסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Skip to content