עמרי יצחק | יועץ

הצטרף לרותם אסטרטגיה בשנת 2015.
5 שנות ניסיון במחקר כלכלי.
.B.A בכלכלה ותקשורת.
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Skip to content